Till nyhetslistan

Församlingarnas diakonikansli flyttar

Kyrkslätts församlingars diakoniarbete och ekonomibyrå flyttar till nya lokaler i Kyrkslätts centrum.

Från och med måndag 6.3.2023 finns församlingarnas diakoniarbete och ekonomibyrå på adressen Sockenstugustigen 3, 02400 Kyrkslätt. Lokalen heter Torghörnet.

Församlingskansliet och begravningsväsendet finns fortfarande på adressen Kyrkstallsvägen 2.

Församlingarnas alla kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats: www.kyrkslattsforsamlingar.fi.

2.3.2023 09.12