Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Enkäten om Växelverkans kyrka har publicerats

20.12.2019 11.29

En ombyggnad av interiören i Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt planeras.

De första idéskisserna, som gjorts av arkitektbyrån Okulus Oy, finns nu till påseende. Var och en har möjlighet att ta sig en titt på dessa illustrationer och delta i enkäten. 

Välkommen att delta i enkäten och delge oss din syn på växelverkans kyrka.

Idéskisserna och frågeformuläret.