Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Sorgeandakt i Veikkola

20.1.2020 15.26

Kyrkslätts finska församling ordnar en sorgeandakt i Veikkola församlingshem 20.1 kl. 18.

Trafikolyckan i Veikkola har berört oss. I sorgen behöver man inte vara ensam. Sorgeandakten innehåller bön, musik, tystnad och samtalshjälp.

I tillställningen deltar präster och ungdomsarbetsledare från finska församlingen.