Till nyhetslistan

Kyrkslätts församlingar begränsar samlande verksamhet gällande vuxna för kommande två veckor

4.11.2020 11.26

Koronavirusinfektionssituationen i Kyrkslätts kommun skiljer sig från resten av HUS-området när det gäller samlande verksamhet. Massexponeringar har inträffat specifikt i gruppaktiviteter.

Därför kommer församlingarna i Kyrkslätt att begränsa sin egen samlande verksamhet under de kommande två veckorna från 3.11 – 17.11.2020.

 

Församlingarna avbryter den samlande verksamheten för över 18-åringar, borträknat gudstjänster och kyrkliga förordningar som skall hållas. Gudstjänsterna och kyrkliga förordningarna följer platsspecifika personliga begränsningar, säkerhetsavstånd, god hand- och hosthygien och användning av ansiktsmask rekommenderas.

 

I samlande verksamhet för barn och ungdomar är gruppstorlekar begränsade till högst 20 personer, inklusive gruppledaren. Gruppledaren rekommenderas att använda ansiktsmask om inte det finns hälsoskälet som hindrar det. Alla deltagare i gruppen rekommenderas att följa god hand- och hosthygien samt säkerhetsavstånd.