Till nyhetslistan

Begränsningarna fortsätter fram till 28.2.2021

30.1.2021 11.00

På grund av Covid-19 smittoläget har södra Finlands regionala myndigheter fortsatt begränsningarna gällande sammankomster inom- och utomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fram till den 28.2.2021.

Kyrkslätts församlingar följer södra Finlands regionala myndigheters föreskrifter, rekommendationer och instruktionerna från domkapitlen i Esbo och Borgå stift.