Till nyhetslistan

Begränsningar gällande olika sammankomster upphävs från och med 1.10.2021

30.9.2021 13.15

Södra Finlands regionala myndigheter har inte förlängt restriktionerna gällande sammankomster i Nyland, detta betyder att begränsningarna gällande olika sammankomster i församlingarnas lokaler upphävs från 1.10.2021.

De allmänna hygienkraven som är utskrivna i lagen om smittsamma sjukdomar gäller fortfarande i hela Finland, genom den förbättras hälsosäkerheten för kunder i offentliga lokaler. Dessa krav gäller till slutet av detta år.

 

Till församlingarnas kyrkor och andra lokaler, kan man komma om man är frisk och symptomfri. En bra handhygien bör följas och användning av ansiktsmasker rekommenderas tills vidare.

 

Församlingarna i Kyrkslätt följer Södra Finlands regionala myndigheters föreskrifter och rekommendationer samt instruktionerna från domkapitlen i Esbo och Borgå stift.