Till nyhetslistan

Begränsningarna gällande sammankomster skärps - Coronapass införs i offentliga evenemang

3.12.2021 14.57

Myndigheterna i Södra Finland har den 2.12.2021 fattat ett beslut om skärpningar av olika sammankomster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts kommuner för tiden den 4-31.12.2021.

Stiften har gett anvisningar till församlingarna utifrån detta beslut. Restriktionerna för de olika tillfällen beror på evenemangets karaktär.

Det finns tre olika typers samlingar: utövande av religion, offentliga evenemang och små gruppaktiviteter.

 

Nya begränsningar i Kyrkslätts församlingar:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar samt församlingsverksamhet - INGET coronapass krävs för dessa tillfällen

I gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andakt införs inte coronapass. Införandet av coronapass i offentlig religionsutövning är inte möjligt. Antalet deltagare kommer att begränsas till högst 1/3 av max. kapacitet av utrymmet, om fler än 20 personer deltar i evenemanget.

Maximalt antal personer i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (INGET CORONAPASS)

  • S:t Mikaels kyrka, Kyrkslätts kyrka - 160 pers
  • Haapajärven kyrka - 80 pers
  • Masaby kyrka och församlingssal - 55 pers
  • Haapajärven begravningskapell - 30 pers
  • Veikkola församlingshem (kyrksalen och kaffeteriet) - 50 pers

De vackraste julsångerna, konserterna och andra offentliga tillfällen - ENDAST MED CORONAPASS

Allsångstillfällen, konserter och andra offentliga evenemang är inte religiösa tillfällen, för dessa tillfällen krävs coronapass. Ta med ditt coronapass och ID till dessa tillfällen. Läs mer om coronapasset nedan.

Övrig smågruppsverksamhet

När gruppstorleken är mindre än 20 personer, krävs inget coronapass.

Om du behöver ett coronapass - vad betyder det?

I de evenemang (offentliga evenemang) där församlingen har infört coronapasset, är det inte möjligt att delta, utan intyg. Undantag är barn under 16 år som inte omfattas av intygsplikten. Församlingens anställda och/eller frivilliga kontrollerar vid dörren att deltagaren har ett giltigt coronapass. Du kan inte komma in utan giltigt pass.

Coronapasset är tillgängligt från Min kanta-tjänsten. Om det inte är möjligt att använda Min kanta, kan intyget avhämtas från Kyrkslätts centrums hälsocentrals arkiv (adress: Virkatie 1, 02400 Kyrkslätt). EU-coronacertifikatet kan skrivas ut i arkivet mot identitetskort eller FPA-kort. Hälsocentralens arkiv är öppet mån-fre kl. 8-15. Tel. 040-1269465.

I Veikkolaområdet hjälper finska församlingens diakoniarbete till att skriva ut coronapasset. Du behöver dina egna nätbanks-koder och ID-kort. Hållplatsen Coronapass, är fredagen den 10.12.2021 kl. 10–12 i Veikkola församlingshem. Kontaktpersonen är Mika Siltala, ledande diakoniarbetare på finska sidan, tel 0500 443063.

De allmänna hygienföreskrifterna gäller vid alla tillfällen!

Skydda dig själv och dina nära från coronavirusinfektion. Sätten nedan hjälper också till att förhindra spridningen av nya virusvarianter.

  • Använd munskydd vid alla tillfällen och möten, oavsett nivån på vaccinationsskyddet (över 12 år)
  • Iaktta god hand- och hosthygien
  • Håll avstånd till andra människor
  • Stanna hemma om du har symtom på en smittsam sjukdom.
  • Stanna hemma om du misstänker att du har blivit utsatt för coronaviruset.

Vi rekommenderar starkt att du följer myndigheternas alla anvisningar gällande vaccinering, god hygien och användning av munskydd.